Degurić pećina

Prekrasna Degurićka pećina se nalazi u kanjonu reke Gradac, u ataru sela Degurić, a od grada Valjeva je najkraćom rutom udaljena nešto manje od 7 km.

Do same pećine je veoma lako doći; pristupačna je i nalayi se na udaljenosti od 200 m uzvodno od lokalne hidrocentrale.

Reč je o pećini izvorskog tipa i jednom od najvećih vrela u valjevskom krasu. Ulaz u pećinu je impozantan, širok 7 metara, a visok 3.5 metra. Voda iz Degurićkog vrela otiče u reku Gradac.

Degurićka pećina je interesantna kako radoznalim avanturistima, tako i naučnicima, speleolozima.

To je jedina pećina koja ima stalni podzemni tok, a nalazi se u slivu Gradca. Voda je postojano hladna i iznosi 7 stepeni celom dužinom toka.

Voda u Degurićkoj pećini je krečna i veoma zasićena, što znači da utiče na formiranje raznovrsnih pećinskih oblika bigra.

Degurićka pećina bogato je ukrašena pećinskim nakitom poput stalaktita, stalagmita, saliva, prečaga i drugih oblika.

Sama pećina je prilično hladna. Temperatura vazduha se kreće od 12 stepeni pri ulazu, 8 stepeni na 300 metara od ulaza, do 6 stepeni kraj prvog od šest sifona.

Sifoni se odnose na tunele sa unutrašnjim tokove na mestima gde nadzemni rečni tokovi teku pod zemljom.

Neprekinuti vodeni tok Degurićke pećine teče kroz glavni kanal u pravcu jugoistoka. Istraživači su izmerili njegovu dužinu do drugog sifona (nešto više od 800 m).

Pet od ukupno šest sifona Degurićke pećine je proronjeno, a bilo snimljeno do trećeg.

Novih 1500 metara tunela i pet sifona snimili su valjevski speleolozi u periodu između 1999. i 2002. godine.

Ukupna dužina svih do sada snimljenih kanala iznosi nešto više od 2000 metara.

Osim sifona, ono što Degurićku pećinu čini osobenom jesu zasigane kade. Veće od njih pregrađuju glavni kanal, a mogu se videti i u skupovima.

Kao što je već pomenuto, pećinski nakit u ovom objektu je veoma raznovrstan i raskošan. Pored stalaktita, stalagmita, saliva i prečaga, ovde se mogu videti i makaroni, helaktiti i draperije.

Na nakitu se mogu vidtei tamne naslage koje mu daju karakterističan izgled u kontrastu sa svetlim kalcitom. Glina, mulj i blato mogu se videti u bočnim tunelima ili na stranama glavnog toka.

U kanjonu Gradca inače se nalazi više od 70 pećina. Degurićka pećina se izdvaja svojom impozantnošću, u smislu dužina hodnika i veličine, te izrazito raskošnim nakitom.

Reka Gradac izvire pod planinom Povlen, jednom od planina valjevskog kraja.

Pored Povlena, planinske destinacije koje u ovom kraju možete obići su Divčibare na Maljenu, Medvednik, Jablanik, Suvobor i druge.

Gradac je od Valjeva udaljen oko 5 km i karakterističan po svom raznolikom toku, poniranju i ponovnom izviranju.

Za Degurićku pećinu vezana je i jedna od pretpostavki o mestu stradanja komandanta Gorske kraljeve garde Jugoslovenske vojske u otadžbini, Nikole Kalabića.

Prema jednoj od verzija događaja, on je ubijen u borbi protiv OZN-e 1946. upravo na ovom mestu.

Konjički klub Degurić

Na 4 km od Valjeva, a nedaleko od same Degurićke pećine nalazi se i konjički klub Degurić, dok kraj same reke postoji i ugostiteljski lokal. Na ovom lepom mestu možete se oprobati u jahanju.

U ovom konjičkom klubu nadomak prelepog kanjona održavaju se časovi jahanja, pod nadzorom iskusnih instruktora.

Sam ambijent je veoma lep i sasvim izvesno će upotpuniti vaš obilazak kanjona reke Gradac i njegovih atrakcija.

Korisni tekstovi