Alke na planinama za vezivanje brodova

Planina Povlen, najviša od Valjevskih planina, u susedstvu Maljena (poznatijeg pod imenom planinskog centra Divčibare) i Suvobora, sa kojima je nekada delio zajednički naziv Karadag (Crna gora, na turskom), obavijena je velom misterija.

Naime, ova lepa planina u Zapadnoj Srbiji poznata je bar po dvema misterioznim pojavama – kamenim kuglama i metalnim alkama za čije se poreklo vezuju legendarne i mistične priče, bez obzira na poznate činjenice o njihovom nastanku i svrsi.

Mistoriozne alke na Povlenu

Širom Povlena, mahom na mestima do kojih je teško doći, mogu se videti ogromne metalne alke uglavljene u stene.

Svojim izgledom podsećaju na alke koje služe za vezivanje brodova, pa tako o alkama na Povlenu kruže brojne pripovesti.

Prema nekim od ovih priča, povlenske alke su služile za vezivanje brodova u vreme kada je ove prostore još uvek pokrivalo Panonsko more.

Međutim, neke priče povezuju metalne alke sa Nojevom barkom i biblijskim potopom.

Potopski mitovi nisu, međutim, karakteristični samo za judeo-hrišćansku tradiciju, već se mogu sresti u predanjima naroda širom sveta i u mnogim zapisima, poput indijske Mahabharate, sumerskog Epa o Gilgamešu ili grčkog Deukliona.

Stari zavet govori o potopu koji je Bog poslao na zemlju, kažnjavajući na taj način grešni ljudski rod, omogućivši spasenje za osam duša u lađi-kovčegu, to jest, za Nojevu porodicu. Bog je poslao tešku kišu, koja se pet meseci odbrušavala na zemlju, potapajući brda.

Nakon tog perioda, voda je polako počela da se povlači, a Nojeva barka se zaustavila na Araratu.

Nakon tri meseca su se počeli ukazivati vrhovi planina, te je Noje konačno dobio znak od Boga da se može iskrcati zajedno sa svojim saputnicima i parovima životinjskih vrsta.

Priča o velikom potopu verovatno je jedan od najustaljenijih mitova koji kruže među narodima sveta, bez obzira na njihovu kulturu, religijska ubeđenja, druga verovanja i sl.

Ljudi su odvajkada pokušavali da neobične pojave oko sebe objasne, a često se pritom dešavalo da ih vezuju za neke od postojećih mitova, legendi ili folklornih predanja.

Čak i u savremeno doba, pored naučnih saznaja i napredne tehnologije, čovek se teško odupire čarima mitskog.

U našem narodu postoje brojna predanja i legende, a nove se generišu, baš kao i u drugim delovima sveta. Neka od ovdašnjih misterioznih verovanja savremenog doba vezana su za Povlen i njegove čudnovate alke.

Povlenske alke takođe se vezuju za mit o Nojevoj barci. Prema ovim pričama, Nojev kovčeg je u periodu povlačenja potopa pristao u našim krajevima – o tome, veruje se, svedoče metalne alke na Povlenu.

Interesantno je da ih pojedine priče vezuju za planinu Medvednik, a ne Povlen.

Istina ili mit?

Da li ipak postoji naučno objašnjenje za postojanje velikih metalnih alki na Povlenu? Da li su one zaista služile za privezivanje brodova ili je u pitanju samo plod mašte radoznalih putnika?

Poreklo metalnih alki na Povlenu zapravo nije misteriozno. Alke koje su uklesane visoko u povlenskim stenama nekada su služile za izvlačenje drvne građe iz planinskih šuma, teško pristupačnih vozilima. Drvoseče su ovaj metod koristile do samo nekoliko desetina godina unazad.

Međutim, ovaj metod izvlačenja trupaca danas se uglavnom ne praktikuje.  Njima neuobičajen i nesvakidašnji, izgled povlenskih alki najverovatnije je inspirisao posetioce iz većih gradova, koji nisu upoznati sa ovom praksom.

Korisni tekstovi