Divčibare ambulanta, dom zdravlja

U slučaju da vam tokom boravka na Divčibarama zatreba lekarska pomoć, vrlo je važno da znate neke osnovne informacije o ambulanti i njenom radu u ovom turističkom mestu.

Zdravstvena stanica Divčibare je ispostava valjevskog Doma zdravlja i nalazi se u blizini zgrade pošte i preko puta nekadašnje prodavnice Pepa, koja je odnedavno postala deo lanca franšize Jutro kompanije METRO Cash&Carry Srbija.

Po pitanju same ambulante, a naročito apoteke, neophodne jednom turističkom mestu koje se sve brže razvija, vođene su brojne polemike, budući da funkcionisanje apoteke i snabdevenost lekovima nisu bili na zavidnom nivou.

Rebalansom budžeta pre par godina Grad Valjevo pod čijom se nadležnošću nalazi i zdravstvena stanica na Divčibarama odvojio je sredstva kojim je obezbeđena kotlarnica za ambulantu.

Sada ambulanta radi punom parom, ali se kao najrealniji problem za mnoge navodi pitanje apoteke.

Kada je reč o renovaciji same zdravstvene stanice, sanacija postoje’eg objekta je završena, tako da sada ambulanta predstavlja potpuno funkcionalan prostor za rad lekara.

U Zdravstvenoj stanici Divčibare radi ukupno četrdeset lekara opšte prakse i medicine rada iz Doma zdravlja Valjevo.

Lekari rade u naizmeničnim smenama od po nedelju dana, po radnom vremenu istom kao i u valjevskom Domu zdravlja.

Za lekare koji borave na Divčibarama, u kompleksu stanice postoji za njih određen smeštaj.

Obim posla u ambulanti na Divčibarama zavisi od sezone, ali nju ne posećuju samo tursisti, već i lokalno stanovništvo.

Budući da turističko interesovanje za Divčibare raste, tako raste i obim posla ambulante.

Ambulanta na Divčibarama radi i van turističke sezone, budući da svakog dana ovde dolaze meštani, te je neophodno da zdravstvena služba uvek bude na raspolaganju.

Dakle, kada je reč o ambulanti, ona je apsolutno funkcionalna i radi bez prekida.

Problem sa kojim se turisti, ali i lokalci na Divčibarama suočavaju jeste pitanje apoteke.

Apoteka je ranije postajala u sklopu ambulante na Divčibarama i imala je ograničeno radno vreme; nije bila otvorena svakodnevno.

Doktorka iz ambulante navela je u intervjuju iz 2022. da postoje teškoće u pokušajima da se postigne dogovor sa vlasnicima privatnih apoteka.

Put do adekvatno snabdevene apoteke na Divčibarama dodatno otežava činjenica da Valjevo više nema nadležnost nad Domom zdravlja koji se spaja sa Opštom bolnicom, te time postaje vlasništvo Republike.

Nakon završetka ovog postupka, mogućnosti za otvaranje apoteke će biti u novoj fazi, nadaju se lekari.

Nadamo se da se ovaj problem rešava i da će i lokalni stanovnici i turisti moći da budu sigurni po ovom pitanju. Bez apoteke, doktori mogu da se staraju jedino o akutnim povredama.

Korisni tekstovi